филм Tag

Eлегантна хотелска стая. В нея една жена на около 63 г. се суети нервно в очакване на нещо. На вратата се почуква. Жената поема дълбоко въздух и отваря вратата. Там стои