РЕКЛАМА

Antrakt.bg е независимо онлайн списание за култура и изкуство, създадено през 2020 г.

Аудиторията, която изданието култивира вече 2 години, се състои от интелигентни хора с критично мислене, любопитни и чувствителни към различните направления и новости в изкуството, архитектурата и културата в България и по света.

Antrakt.bg предлага различни рекламни формати като premium и native реклама, както и PR-услуги за организации, работещи в креативния сектор (културни институции, компании, спонсориращи културни проекти, организации в сферата на книгоиздаването и образованието).

За повече информация: [email protected]

roman-melnychuk-683nZWSHjm0-unsplash