КАРИЕРИ

Antrakt.bg предлага възможност за неплатени стажове, чиято продължителност е предмет на взаимно споразумение.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Отлична езикова култура
  • Задълбочен интерес към различни сфери на изкуството
  • Любопитство към света, толерантност и диалогичност
  • Перфектно владеене на чужд език
  • Желание за отразяване на културни събития в България и по света.

За стажовете не е необходимо присъствие в офис. Може да се работи от вкъщи или от което и да е удобно за кандидата място, като е нужен само достъп до интернет.