Циничен реализъм Китай

Какво е циничен реализъм?

Циничният реализъм е движение в съвременното изкуство в Китай, най-вече под формата на изобразително изкуство. Началото му е през 90-те години в Пекин когато започва тенденция към демократизация на обществото и либерализация на икономиката. Постепенно то се превръща в едно от най-популярните арт движения в Поднебесната.

Cynical-FangLijun
Фан Лидзюн
Cynical-FangLijun4
Фан Лидзюн

Циничният реализъм възниква в следствие на търсенето на индивидуално изразяване от творци, които се опитват да скъсат с доминиращото колективно мислене, установило се в страната след Културната революция. Разбира се, пътят не е лек.

Ян Шаобин
Cynical-YangShaobin2
Ян Шаобин

 През 1989 г. е направен опит да се организира първата изложба на авангардно изкуство в Китай. Тя обаче не се харесва на властта и е закрита.

Ян Шаобин
Cynical-YangShaobin
Ян Шаобин

 Едва ли някой ще се учуди, че това веднага повишава много интереса към творбите на забранените творци както на китайските колекционери, така и на тези отвъд граница.

Юе Миндзюн

Основните теми в изкуството на представителите на циничния реализъм са свързани със социално-политически въпроси и събития от времето на Синхайската революция (1911 г.) до днес.

Cynical-Yue Minjun1
Юе Миндзюн
Cynical-Yue Minjun2
Юе Миндзюн

Творбите обикновено имат хумористично-ироничен поглед и интерпретират пътя, изминат от китайското общество от началото на епохата на комунизма, през индустриализацията до модернизацията.

Cynical-WangJingsong
Уан Дзинсун
Cynical-FangLijun3
Фан Лидзюн

В противовес на социалистическия реализъм, възпяващ политическите събития в историята на китайската държава, циничният реализъм изобразява хладно, реалистично отношение към случващото се в страната, насочвайки вниманието към психологическия конфликт, който се случва в съзнанието на хората след прехода на страната от комунизъм към по-либерално развитие на страната. Основен прийом на художниците е не изобразяването на едно абсурдно явление, а съзнателното изкривяване на отделни елементи от реалността за изразяване на цялостния абсурд на заобикалящата човека среда.

Фан Лидзюн

Най-известният представител на циничния реализъм е Юе Миндзюн. Във всички негови творби героите винаги се смеят, символизирайки както насилието, така и уязвимостта. Други известните представители на авангардното движение са Фан Лидзюн, Лиу Уей.

Фан Лидзюн