Малави 3d принтирано училище

Къде се намира първото 3d-принтирано училище?

Селцето Мхеза се намира в района Салима, на 100 км западно от столицата на Малави – Лилонгве – и представлява типично за африканската страна селце: няколко разпръснати колиби, заобиколени от суха земя, която оживява за няколко месеца в годината в сезона на земеделието.

Почти всички села в една от най-бедните страни в света се намират далеч от училищата и на децата им се налага всеки ден да извървяват сами огромни разстояния сред пустошта, за да отидат да се учат. 

В една ноемврийска сутрин обитателите на селцето Мхеза се събудили и останали смаяни да видят пред очите си една нова постройка, която изникнала буквално за една нощ – новото училище. Предишния ден в селото били струпани материали и оборудване, но никой не очаквал, че за по-малко от 24 часа там ще се появи цяла нова сграда. А образователната институция изниква благодарение на френската компания “14Trees”, която за около 15 часа я „построява“ чрез 3d принтиране. След като стените на училището са изпринтени, работниците добавят прозорците, вратите и покрива.

Така селцето се сдобива с първото в света 3d-принтирано училище, което разполага с външна и вътрешна класна стая. Наличието на селско училище със сигурност ще подобри достъпа на местните деца до образование.

За да покрие образователните нужди на населението си от почти 20 милиона души, Малави трябва да изгради повече от 40 000  класни стаи. Ако се разчита на традиционните методи на строителство, това би отнело 70 години.

Ако обаче се използват нови технологии като 3d-принтирането, постигането на целта може да стане в рамките на 10 години, споделят от компанията „14Trees” и добавят, че методът намалява броя на материалите, необходими за изграждането на образователната инфраструктура, което от една страна намалява въглеродния отпечатък върху околната среда, а от друга е с около 10-20 % икономически по-изгодно.