Човекът-дърво инсталация

„Човекът-дърво“: между дигиталния и природния свят

Интерактивната инсталация „Човекът-дърво“ е отговор на съвременната дигитална култура, идея представена визуално чрез подобната на екран глава на скулптурата. Творбата подчертава важността на това, хората да са свързани с природата и да се грижат за нея. Тази концепция е изразена чрез персонажа на „човекът-дърво“, който с ръцете си обгръща фиданка, осигурявайки й убежище, като в същото време предлага това убежище и на посетителите.

© ENESS

Инсталацията излъчва синя светлина, която е препратка към светлината излъчвана от екраните на нашите мобилни устройства. Злоупотребата с тази светлина може да е пагубна за биологичния ритъм на човека. Именно тук се крие и човешката дилема: нашето ненаситно желание за технологии често вреди на нас и на природата около нас. Нужно е хората да намерим баланса между цифровото и природното както заради самите нас, така и за света, в който живеем.

© ENESS

Със своята дигитална глава и омагьосваща синя светлина инсталацията „Човекът-дърво“ кани всеки минувач в едно малко убежище където човек може да се отдаде на размисли за баланса, който трябва да бъде намерен между природния и дигиталния свят, за новия път, който трябва всички ние да търсим.

© ENESS
© ENESS

Инсталацията предлага преживявания както във вътрешността си, така и от външната си страна. Дигитално съдържание и музика се активират при движението на хората около и в инсталацията. В обхвата на прегръдката на „Човекът дърво“ около фиданката , който е с диаметър 4.5 м е обособено едно потапящо в съзерцание и размисли пространство.

© ENESS

Инсталацията на австралийското студио ENESS, чийто създател е интерактивният творец, дизайнер и скулптор Нимрод Уeйс вече е била излагана в Пърт (Австралия), Сингапур и Китай.

© ENESS

На всяко едно от тези места движението на посетителите предизвиква откъслечни мелодии на фона на едно непрекъснато музикално изпълнение, звучащо като шума в гъста гора, докато в същото време цветовете излъчвани от творбата се преобразяват и пресъздават.